Betaler din bedrift for mye moms?

Eneas revisjon hjelper deg med å få momsen refundert – uten ekstra kostnader

Eneas Revisjon er en tjeneste levert av Eneas Energy AS. Eneas Revisjon tilbyr norske bedrifter en kostnadsfri søknad om refusjon av merverdiavgift. Bakgrunnen for denne tjenesten er vissheten om at en rekke bedrifter ikke har tatt tak i den mulighet som foreligger til å søke om å få refundert merverdiavgift på en rekke områder.

Mange Norske og utenlandske virksomheter legger hvert år igjen store summer i betalt merverdiavgift i forbindelse med driften av sin virksomhet. Denne avgiften kan i stor grad søkes refundert fra skatte- og avgiftsmyndighetene, men dette blir i svært liten grad gjennomført i den enkelte bedrift.

Erfaringsmessig søker Eneas Revisjon refusjon innenfor områder som reiseregninger i inn- og utland, samt utlegg som internett, telefoni og kontorrekvisita.

Det kan være flere grunner til at bedrifter unnlater å søke om en slik berettiget refusjon, deriblant manglende kunnskap, et tungrodd byråkrati, kompliserte søknadsprosesser eller rett og slett manglende personellkapasitet. Uansett grunn kan virksomheter nå, med hjelp fra Eneas Revisjon, få refundert denne merverdiavgiften.

Prosessen fordrer minimal egeninnsats, hvor Eneas Revisjon forfølger en eventuell sak på vegne av virksomheten og sikrer en refusjon betalt til virksomhetens konto.